Sacro Cantare (Holy Singing)

Sacro Cantare (Holy Singing)

Introduced by Renato Morelli

Ensemble Adilei, traditional Georgian polyphony

Su Cuncordu ‘e su Rosariu, Santu Lussurgiu

Elena Ledda
Simonetta Soro
Gabriella Aiello

Alessandro Foresti, organ
Mauro Palmas, cantabile lute

Cathedral of Santa Chiara, Iglesias
Tuesday 30 August 2016 at 20:00