Deus ti salvet Maria

Deus ti salvet Maria

Villacidro, Santa Barbara Auditorium

Wednesday 29 September 2021 at 19:00

Presentation by Marco Lutzu. Musical interventions by Elena Ledda and Simonetta Soro. Presents Ottavio Nieddu.